Odnośniki
Malbork7
Społeczność
NABÓR 2019/2020

Rekrutacja - informacja o naborze na rok szkolny 2019/20
 

17 maja 2019 r. od 9:00 do 13:00
DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY - zapraszamy

 

Dla kandydatów do szkoły


OFERTA EDUKACYJNA II LO NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Klasa psychologiczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, biologia, język angielski.
Innowacja: z zakresu psychologii to zajęcia prowadzone w formie warsztatów psychologicznych i treningów interpersonalnych, pozwalające lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi ludźmi.
Jeżeli marzysz o pracy w zawodach opartych na kontakcie interpersonalnym i świadczeniu pomocy takich jak: pedagog, wychowawca, nauczyciel, pracownik socjalny, terapeuta, psycholog, trener - TO JEST KLASA DLA CIEBIE!
 
Klasa biomedyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę.
Innowacja: z zakresu ratownictwa medycznego to połączenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy z praktycznymi umiejętnościami radzenia sobie w sytuacjach nagłego zdarzenia.
Jeżeli marzą Ci się studia biologiczne, chemiczne, medyczne, weterynaryjne, farmaceutyczne lub kierunki związane z technologią żywności i żywienia – TO JEST KLASA DLA CIEBIE!
 
Klasa politechniczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę.
Innowacja:z zakresu robotyki, astronomii i informatyki w formie warsztatów badawczych.
Profil przeznaczony dla uczniów zainteresowanych zgłębianiem tajników matematyki, fizyki lub chemii i informatyki, którzy planują podjęcie studiów na kierunkach politechnicznych. 
Jeżeli chcesz być inżynierem, bankowcem czy informatykiem – TO JEST KLASA  DLA CIEBIE!
 
Klasa architektoniczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym : matematyka, fizyka, trzeci przedmiot wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę.
Innowacja: w formie warsztatów z rysunku i projektowania oraz warsztatów z grafiki komputerowej.
Jeżeli zamierzasz studiować na wydziale architektury i urbanistyki, architektury wnętrz, architektury krajobrazu i wzornictwa, projektowania mody -TO JEST KLASA  DLA CIEBIE!
 
Klasahumanistyczno-prawna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia,trzeci przedmiot wybierany przez ucznia spośród:  język angielski, wiedza o społeczeństwie.
Innowacja:zajęcia z zakresu prawa i stosunków międzynarodowych, w trakcie których poznasz najbardziej aktualne, interesujące i ważne problemy współczesnego świata oraz zgłębisz tajnik zawodów prawniczych.
Jest to kierunek dla osób ciekawych świata i mechanizmów, które nim rządzą. Jeżeli lubisz debatować, chcesz zostać politykiem, socjologiem, znawcą kultury, a przy tym łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi, jesteś otwarty, spostrzegawczy oraz potrafisz jasno i odważnie formułować, a także wypowiadać swoje poglądy, w przyszłościinteresuje Cię kontynuowanie nauki  na kierunkach humanistycznych, prawniczych, socjologii, politologii, stosunkach międzynarodowych i zarządzaniu – TO JEST KLASA DLA CIEBIE!
 
Klasa rekreacyjno-zdrowotna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, język angielski. Innowacja: podstawy rekreacji, turystyki i zdrowego stylu życia oraz warsztaty z organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.
Jeżeli wiesz, że możesz zrobić coś dla siebie i innych w zakresie zdrowia, kondycji fizycznej – TO JEST KLASA DLA CIEBIE!
 
Klasa językowa
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, drugijęzyk wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród: język hiszpański, niemiecki, włoski, rosyjski.
Innowacjapolegająca na zajęciach w formie konwersatorium języka angielskiego.
Jeśli Twoją pasją są języki obce, chcesz bardzo dobrze poznać angielski i hiszpański lub inny wybrany przez Ciebie język, a przy tym  łatwo nawiązujesz kontakty z ludźmi i chciałbyś studiować: filologię, lingwistykę, turystykę, europeistykę, stosunki międzynarodowe -   TO JEST KLASA DLA CIEBIE!

ABSOLWENCI GIMNAZJUM (3 LETNIE LICEUM)

Nazwa klasy Przedmioty na rozszerzeniu i innowacje Wybrane zajęcia edukacyjne, za które będą naliczane punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
Klasa
psychologiczna

Ilość klas: 1
Ilość miejsc: 30
Biologia
Język polski
Język angielski
Podstawy psychologii
Język polski
Matematyka
Biologia
Język angielski
Klasa biomedyczna
Ilość klas: 1
Ilość miejsc: 30
Biologia
Chemia
Warsztaty z ratownictwa medycznego
Trzeci przedmiot wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę
Język polski
Matematyka
Biologia
Chemia
Klasa politechniczna
Ilość klas: 0,5
Ilość miejsc: 15
Matematyka
Fizyka
Warsztaty z robotyki i astronomii
Trzeci przedmiot wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę
Język polski
Matematyka
Fizyka
Język angielski
Klasa architektoniczna
Ilość klas: 0,5
Ilość miejsc: 15
Matematyka
Fizyka
Warsztaty z rysunku i projektowania
Trzeci przedmiot wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę
Język polski
Matematyka
Fizyka
Informatyka
Klasa
humanistyczno- prawna

Ilość klas: 1
Ilość miejsc: 30
Język polski
Historia
Warsztaty z zakresu prawa
Trzeci przedmiot wybierany przez ucznia spośród: język angielski, wiedza o społeczeństwie
Język polski
Matematyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
 Klasa
rekreacyjno-zdrowotna

Ilość klas: 0,5
Ilość miejsc: 15
Geografia
Język angielski
Podstawy rekreacji, turystyki i zdrowego stylu życia
Warsztaty sportowo-rekreacyjne
Język polski
Matematyka
Geografia
Język angielski
Klasa językowa
Ilość klas: 0,5
Ilość miejsc: 15
Język angielski
Geografia
Konwersatorium z języka angielskiego
Język polski
Matematyka
Język angielski
Geografia

ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ (4 LETNIE LICEUM)

Nazwa klasy Przedmioty na rozszerzeniu i innowacje Wybrane zajęcia edukacyjne, za które będą naliczane punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
Klasa
psychologiczna

Ilość klas: 1
Ilość miejsc: 30
Biologia
Język polski
Język angielski
Podstawy psychologii
Język polski
Matematyka
Biologia
Język angielski
Klasa biomedyczna
Ilość klas: 1
Ilość miejsc: 30
Biologia
Chemia
Warsztaty z ratownictwa medycznego
Trzeci przedmiot wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę
Język polski
Matematyka
Biologia
Chemia
Klasa politechniczna
Ilość klas: 0,5
Ilość miejsc: 15
Matematyka
Fizyka
Warsztaty z robotyki i astronomii
Trzeci przedmiot wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę
Język polski
Matematyka
Fizyka
Język angielski
Klasa architektoniczna
Ilość klas: 0,5
Ilość miejsc: 15
Matematyka
Fizyka
Warsztaty z rysunku i projektowania
Trzeci przedmiot wybierany przez ucznia  zgodnie z jego zainteresowaniami spośród zaproponowanych przez szkołę
Język polski
Matematyka
Fizyka
Informatyka
Klasa humanistyczno- prawna
Ilość klas: 1
Ilość miejsc: 30
Język polski
Historia
Warsztaty z zakresu prawa
Trzeci przedmiot wybierany przez ucznia spośród: język angielski, wiedza o społeczeństwie
Język polski
Matematyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
 Klasa rekreacyjno-zdrowotna
Ilość klas: 0,5
Ilość miejsc: 15
Geografia
Język angielski
Podstawy rekreacji, turystyki i zdrowego stylu życia
Warsztaty sportowo-rekreacyjne
Język polski
Matematyka
Geografia
Język angielski
Klasa językowa
Ilość klas: 0,5
Ilość miejsc: 15
Język angielski
Geografia
Konwersatorium z języka angielskiego
Język polski
Matematyka
Język angielski
Geografia

Języki obce nauczane w szkole:
  • język angielski (wiodący),
  • drugi język do wyboru lub możliwa kontynuacja języka nauczanego w gimnazjum/szkole podstawowej spośród:
    język niemiecki, język hiszpański, język włoski, język rosyjski.

    Nauka języka odbywa się w grupach o różnym poziomie zaawansowania